EN JA
GROFF_MMSE(7)
GROFF_MMSE(7) FreeBSD Miscellaneous Information Manual GROFF_MMSE(7)

NAMN

groff_mmse - svenska mm makro fr groff

SYNTAX

groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING

mmse r en svensk variant av mm. Alla texter r versatta. En A4 sida fr text som r 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt r 28.5 cm hg. Det finns std fr brevuppstllning enligt svensk standard fr vnster och hgerjusterad text.

COVER kan anvnda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt frsttsblad. Se groff_mm(7) fr vriga detaljer.

BREV

Tillgngliga brevtyper:
.LT SVV
Vnsterstlld lptext med adressat i position T0 (vnsterstllt).
.LT SVH
Hgerstlld lptext med adressat i position T4 (passar fnsterkuvert).

Fljande extra LO-variabler anvnds.

.LO DNAMN namn
Anger dokumentets namn.
 
.LO MDAT datum
Mottagarens datum, anges under Ert datum: ( LetMDAT).
 
.LO BIL strng
Anger bilaga, nummer eller strng med Bilaga ( LetBIL) som prefix.
 
.LO KOMP text
Anger kompletteringsuppgift.
 
.LO DBET beteckning
Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.
 
.LO BET beteckning
Anger beteckning (rendebeteckning i form av diarienummer eller liknande).
 
.LO SIDOR antal
Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser.

Om makrot .TP r definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet. Dr lgger man lmpligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV

Jrgen Hgg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER

/usr/share/tmac/tmac.mse /usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKS

groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
 
groff_mm(7)
11 November 2014 Groff Version 1.19.2